arc heat arc heat arc heat arc heat

Polska

Czechy

Słowacja

Szwecja

HARTOWANIE

Polega na grzaniu materiału w całym przekroju (na wskroś) do temperatury austenityzacji (30 - 50°C powyżej temperatury przemian AC3/ACm), wygrzaniu w tej temperaturze i następnie chłodzeniu/oziębianiu z szybkością nie mniejszą od szybkości krytycznej, w celu otrzymania struktury martenzytycznej.

Po hartowaniu stali uzyskuje się wysoką twardość i wytrzymałość stali oraz obniżoną jej plastyczność.

Max Wsad: 10 T

Skala wykresu: 0-160 T

Max Temp: 1150 °c

Skala wykresu: 0-1200 °C