arc heat arc heat arc heat arc heat

REALIZOWANE PROCESY W PIECACH STACJONARNYCH

Lokalizacja Piec Wymiary wewnętrzne pieca [m] Maksymalna temperatura [oC] Maksymalny wsad [kg]
Polska
Myszków H01 5,0 x 3,5 x 1,5 1150oC 20 000
Myszków H03 5,0 x 3,5 x 1,9 1150oC 20 000
Myszków H05 4,0 x 2,0 x 1,5 1200oC 8 000
Myszków H07 3,0 x 1,5 x 1,5 1200oC 6 000
Myszków H09 4,0 x 2,0 x 1,5 1200oC 8 000
Ruda Śląska H06 4,6 x 4,6 x 1,5 950oC 20 000
Ruda Śląska H02 6,9 x 4,8 x 3,8 950oC 60 000
Ruda Śląska H04 12,0 x 4,8 x 3,8 800oC 100 000
Ruda Śląska H02+H04 18,9 x 4,8 x 3,8 800oC 160 000
Czechy
Pilzno P01 4,5 x 3,2 x 1,2 800oC 12 000
Pilzno P02 4 x 2 x 1 1100 oC 6 000
Pilzno P03 1,45 x 1,45 x 1,18 800 oC 5 000
Velka Bites P04 6 x 4 x 2,9 1150 oC 20 000
Velka Bites P05 3 x 2,7 x 1,5 800 oC 10 000
Słowacja
Detva S1 4,5 x 2,7 x 1,5 800 oC 15 000
Detva S2 3 x 2,7 x 1,5 800 oC 15 000
Detva S3 4,5 x 2,7 x 1,6 800 oC 10 000
Szwecja
Goeteborg Elektryczny 1,5 x 1 x 1 1100oC 1 000
Goeteborg Gazowy 15 x 5,5 x 5 800oC 100 000

Oferujemy również wykonanie obróbki cieplnej u klienta, w przewoźnym piecu panelowym.

ZOBACZ WIECEJ

Proces polega na nagrzaniu stali poniżej temperatury wywołującej zmiany strukturalne stali, wygrzaniu w tej temperaturze i następnie chłodzeniu z określoną prędkością. Celem wyżarzania jest zredukowanie do minimum naprężeń własnych bez wywołania zmian strukturalnych stali. Wyżarzanie stosuje się do wyrobów spawanych, po obróbce plastycznej, odlewów, po zakończeniu niektórych operacji cieplnych – zawsze przed końcową obróbką mechaniczną.

Max Temp: 920°c

Więcej

Proces polega na nagrzaniu stali do 30 – 50°C powyżej temperatury przemian AC3 lub ACm, wygrzaniu w tej temperaturze przez określony czas i następnym chłodzeniu w spokojnym powietrzu. Celem tego wyżarzania jest poprawa właściwości mechanicznych stali.

Max Temp: 820°c

Więcej

Proces celem którego jest wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji (np. korpusów turbin, dyszy lub komór zaworowych) poprzez naprawę pęknięć, regenerację oraz obróbkę cieplną polegającą na połączeniu dwóch procesów tj. normalizacji i odpuszczania.

Max Temp: 1050°c

Więcej

Proces polegający na nagrzewaniu wsadu do temperatury wyższej od granicznej rozpuszczalności w celu rozpuszczenia wydzielanego składnika, wygrzaniu oraz szybkim schłodzeniu. W wyniku tego procesu uzyskuje się materiał o niewielkiej twardości lecz o większej plastyczności

Max Temp: 1150°c

Więcej

Polega na grzaniu materiału w całym przekroju (na wskroś) do temperatury austenityzacji

Max Temp: 1150°c

Więcej

Przeprowadza się je w temperaturach powyżej 500 °C w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości przy niskiej twardości. Stal odpuszczana wysoko nadaje się do obróbki skrawaniem.

Max Temp: 670°c

Więcej

Przeprowadza się je w temperaturach w granicach 150–250 °C. Celem jego jest usunięcie naprężeń hartowniczych, przy zachowaniu w strukturze wysokiego udziału martenzytu, a przez to zachowanie wysokiej twardości. Stosuje się przy narzędziach.

Max Temp: 250°c

Więcej