arc heat arc heat arc heat arc heat

Polska

Czechy

Słowacja

Szwecja

ODPUSZCZANIE NISKIE

Przeprowadza się je w temperaturach w granicach 150–250 °C.

Celem jego jest usunięcie naprężeń hartowniczych, przy zachowaniu w strukturze wysokiego udziału martenzytu, a przez to zachowanie wysokiej twardości.

Stosuje się przy narzędziach.

Max Wsad: 120 T

Skala wykresu: 0-160 T

Max Temp: 250 °c

Skala wykresu: 0-1200 °c