arc heat arc heat arc heat arc heat

Polska

Czechy

Słowacja

Szwecja

Przesycanie

Proces polegający na nagrzewaniu wsadu do temperatury wyższej od granicznej rozpuszczalności w celu rozpuszczenia wydzielanego składnika, wygrzaniu oraz szybkim schłodzeniu.

W wyniku tego procesu uzyskuje się materiał o niewielkiej twardości lecz o większej plastyczności

Max Wsad: 80 T

Skala wykresu: 0-160 T

Max Temp: 1150 °c

Skala wykresu: 0-1200 °c